Adatkezelés

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. SZEMÉLYES ADATOK

1.1 A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

1.2 Általános rendelkezések:
Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány számú rendelet előírásai az irányadók.
1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről,
2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kér.

1.3 Vevőink adatait sem számlázási rendszerünkből, sem rendelési adatbázisunkból harmadik félnek sem pénzért, sem szívességből, SEMMILYEN OKBÓL NEM szolgáltatjuk ki. Az ilyen természetű kérést minden esetben megtagadjuk.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]