ASZF

Örömmel üdvözlünk a Greentrade Direct kft. által üzemeltetett flyingbirdteahouse.hu vásárlói között. Kérjük olvasd el az alábbiakat mielőtt rendelnél.

1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI

1.1. Szolgáltatás: Tulajdonos, a Greentrade Direct kft. a jelen üzletszabályzatban írt feltételekkel jogosult internet-alapú értékesítésre, megrendelés teljesítésének és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, amely szolgáltatásokat a vevők részére az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2. Eladó: Greentrade Direct kft., 1031 Nánási út 37-39 Adószám: 14224308-2-41 Nyilvántartási szám: 01-09-894445

1.3. Vevő: A szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

1.4. Az üzletszabályzat célja: Az üzletszabályzat célja, hogy általános jelleggel szabályozza a Greentrade Direct kft., mint eladó és a vevők kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a szolgáltatás tárgyára, a szolgáltatási szerződés alapján jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, továbbá a fizetés rendjére és a szolgáltatás minőségi követelményeire.

2. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

2.1 A vásárlás lehetséges módjai a következők:
– elektronikus úton, interneten keresztül a https://flyingbirdteahouse.hu webcímen.
– Telefonon, faxon, e-mailben a flyingbirdteahouse.hu oldalain közzétett elérhetőségeken.
– Személyesen, Flying Bird Tea House, 1027 Budapest, Frankel Leó út 6 sz. alatti teaboltunkban.

2.2 A Flying Bird Tea House üzletében mindenki vásárolhat, aki a rendelés során érvényes adatokat ad meg, elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1 A flyingbirdteahouse.hu weboldalon a vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Első vásárlás során a vásárlónak meg kell adnia érvényes e-mail címét, telefonszámát, valamint legalább egy érvényes lakcímet, amire a számlát kiállítjuk. A számlázási cím ettől eltérhet.

4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1 A flyingbirdteahouse.hu történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.
A vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.

4.2 Szállítással kapcsolatos lehetőségek:
– Kiszállítás futárral, utánvéttel
– Személyes átvétel a Flying Bird Tea House ületében.
Futárral való kiszállítás esetén a vásárolt termé(ek)et a GLS kézbesíti a megrendelő címére. A kiszállítás költsége részben vagy egészben a vásárlót terheli. Az egyes rendelési értékhatárokhoz tartozó aktuális szállítási díjakról a FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK menüpont alatt tájékozódhat. A vásárló kötelessége gondoskodni arról, hogy a csomag átvétele biztosítva legyen a megrendelésben feltüntetett és visszaigazolt helyszínen. Szállítási határidő: a megrendelés elfogadását követő naptól számított 3-5 munkanap.

4.3 A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléshez bekért adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Greentrade Direct kft. felelősséget nem vállal.

4.4 A terméket Magyarországra és az Európai Unió területén belül tudjuk kiszállítani. A határon belüli szállítás és fizetés utánvéttel, a külföldre történő a Paypal rendszerén keresztül, illetve átutalással történik.

5. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 Számlázás
A termék mellett feltüntetett ár a fogyasztói ár, amely a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmaz. A fogyasztói ár a szállítási költséget nem tartalmazza, az külön kerül felszámításra. A Greentrade Direct kft. a vásárlásról – a fogyasztói árat és a szállítási költséget tartalmazó –  számlát állít ki. A számlát a telephelyen történő személyes átvétel esetén közvetlenül átadja a vevőnek, házhoz szállítás esetén az alábbiak valamelyike szerint jár el:
– A kiállított számlát a csomagban helyezi el
– Az elektronikus úton kiállított számlát e-mailben küldi el a vásárló részére
– A kiállított számlát külön postai levélben küldi el a vásárló által megadott számlázási címre

5.2 Fizetés időpontja:
Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat munkatársának a termék átvételekor, személyes átvétel esetén az ott tartózkodó arra jogosult személynek készpénzben/kártyával történik.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 A Greentrade Direct kft.  flyingbirdteahouse.hu shopjában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Greentrade Direct kft. semmilyen módon nem felelős az alábbiakért:

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a flyingbirdteahouse.hu shop akadálytalan működését és a vásárlást.
– bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
-bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
– bármely szoftver nem megfelelő működése.
– bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.2  A Greentrade Direct kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A flyingbirdteahouse.hu shop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

7.3 Hibás teljesítés:
Ha a megrendelt termék hibás, akkor a Greentrade Direct kft. azt díjmentesen kicseréli. Ha a hibás termék cseréje azért nem lehetséges, mert a termék már kifogyott és más termékre nem kívánja cserélni, az eladó a fogyasztói árat és a szállítási költséget megtéríti.

8. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

8.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben a flyingbirdteahouse.hu oldalán megadott elektronikus levelezési címén. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

8.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

8.3 A vevő köteles az elállási jog gyakorlási szándékát az eladó felé előzetesen írásban (e-mail) bejelenteni és megadni rendelésszámát, nevét és bankszámlaszámát, amelyre a termék vételárának visszautalását kéri. Eladó a termék vételárának visszatérítését banki átutalással teljesíti.

8.4 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eladó nem köteles átvenni az utánvéttel vagy portóval visszaküldött küldeményeket.

8.5 A Greentrade Direct kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

8.6 A Greentrade Direct kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

9. SZEMÉLYES ADATOK

9.1 A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

9.1 Általános rendelkezések:
Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány számú rendelet előírásai az irányadók.
1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről,
2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.