ASZF

Örömmel üdvözlünk Wágner Annamária EV által üzemeltetett flyingbirdteahouse.hu vásárlói között. Kérjük olvasd el az alábbiakat mielőtt rendelnél.

1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI

1.1. Szolgáltatás: Tulajdonos, Wágner Annamária EV a jelen üzletszabályzatban írt feltételekkel jogosult internet-alapú értékesítésre, megrendelés teljesítésének és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, amely szolgáltatásokat a vevők részére az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2. Eladó: Wágner Annamária EV, 1027 Fő utca 67 Adószám: 67948372-1-41 Nyilvántartási szám: 50989803

1.3. Vevő: A szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.

1.4. Az üzletszabályzat célja: Az üzletszabályzat célja, hogy általános jelleggel szabályozza a Wágner Annamária EV, mint eladó és a vevők kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a szolgáltatás tárgyára, a szolgáltatási szerződés alapján jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére, továbbá a fizetés rendjére és a szolgáltatás minőségi követelményeire.

2. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

2.1 A vásárlás lehetséges módjai a következők:
– elektronikus úton, interneten keresztül a https://flyingbirdteahouse.hu webcímen.
– Telefonon, faxon, e-mailben a flyingbirdteahouse.hu oldalain közzétett elérhetőségeken.
– Személyesen, Flying Bird Tea House, 1027 Budapest, Frankel Leó út 6 sz. alatti teaboltunkban.

2.2 A Flying Bird Tea House üzletében mindenki vásárolhat, aki a rendelés során érvényes adatokat ad meg, elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1 A flyingbirdteahouse.hu weboldalon a vásárlás nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Első vásárlás során a vásárlónak meg kell adnia érvényes e-mail címét, telefonszámát, valamint legalább egy érvényes lakcímet, amire a számlát kiállítjuk. A számlázási cím ettől eltérhet.

4. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1 A flyingbirdteahouse.hu történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.
A vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt.

4.2 Szállítással kapcsolatos lehetőségek:
– Kiszállítás futárral, utánvéttel
– Személyes átvétel a Flying Bird Tea House ületében.
Futárral való kiszállítás esetén a vásárolt termé(ek)et a GLS kézbesíti a megrendelő címére. A kiszállítás költsége részben vagy egészben a vásárlót terheli. Az egyes rendelési értékhatárokhoz tartozó aktuális szállítási díjakról a FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK menüpont alatt tájékozódhat. A vásárló kötelessége gondoskodni arról, hogy a csomag átvétele biztosítva legyen a megrendelésben feltüntetett és visszaigazolt helyszínen. Szállítási határidő: a megrendelés elfogadását követő naptól számított 3-5 munkanap.

4.3 A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a rendeléshez bekért adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Wágner Annamária EV felelősséget nem vállal.

4.4 A terméket Magyarországra és az Európai Unió területén belül tudjuk kiszállítani. A határon belüli szállítás és fizetés utánvéttel, a külföldre történő a Paypal rendszerén keresztül, illetve átutalással történik.

5. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 Számlázás
A termék mellett feltüntetett ár a fogyasztói ár, amely a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmaz. A fogyasztói ár a szállítási költséget nem tartalmazza, az külön kerül felszámításra. Wágner Annamária EV. a vásárlásról – a fogyasztói árat és a szállítási költséget tartalmazó –  számlát állít ki. A számlát a telephelyen történő személyes átvétel esetén közvetlenül átadja a vevőnek, házhoz szállítás esetén az alábbiak valamelyike szerint jár el:
– A kiállított számlát a csomagban helyezi el
– Az elektronikus úton kiállított számlát e-mailben küldi el a vásárló részére
– A kiállított számlát külön postai levélben küldi el a vásárló által megadott számlázási címre

5.2 Fizetés időpontja:
Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat munkatársának a termék átvételekor, személyes átvétel esetén az ott tartózkodó arra jogosult személynek készpénzben/kártyával történik.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1 Wágner Annamária EV.  flyingbirdteahouse.hu shopjában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Wágner Annamária EV.  semmilyen módon nem felelős az alábbiakért:

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a flyingbirdteahouse.hu shop akadálytalan működését és a vásárlást.
– bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
-bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
– bármely szoftver nem megfelelő működése.
– bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.2  Wágner Annamária EV. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. A flyingbirdteahouse.hu shop nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

7.3 Hibás teljesítés:
Ha a megrendelt termék hibás, akkor a Wágner Annamária EV. azt díjmentesen kicseréli. Ha a hibás termék cseréje azért nem lehetséges, mert a termék már kifogyott és más termékre nem kívánja cserélni, az eladó a fogyasztói árat és a szállítási költséget megtéríti.

8. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

8.1 A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben a flyingbirdteahouse.hu oldalán megadott elektronikus levelezési címén. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

8.2 A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

8.3 A vevő köteles az elállási jog gyakorlási szándékát az eladó felé előzetesen írásban (e-mail) bejelenteni és megadni rendelésszámát, nevét és bankszámlaszámát, amelyre a termék vételárának visszautalását kéri. Eladó a termék vételárának visszatérítését banki átutalással teljesíti.

8.4 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eladó nem köteles átvenni az utánvéttel vagy portóval visszaküldött küldeményeket.

8.5 Wágner Annamária EV. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

8.6 Wágner Annamária EV. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

9. SZEMÉLYES ADATOK

9.1 A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

9.1 Általános rendelkezések:
Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormány számú rendelet előírásai az irányadók.
1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourg-ban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről,
2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Cart
  • No products in the cart.