Yixing kanna anatómia VI. – a szűrő

A tea agyagparavánja

A yixing kanna „rejtett” értékeinek egyike annak szűrője. A szűrő igen fontos szerepet tölt be a főzet elkészítésében. Főbb funkciói: a levelek kannatestben tartása, a kifolyó védelme az elzáródástól, és a levéldaraboktól mentes, tiszta főzet biztosítása. Meghatározó szerepe lehet abban is, hogy a kanna leöntése gyors, vagy épp lassú lesz-e, ezáltal a főzet minőségét befolyásolja. A jól kialakított szűrő emellett nagymértékben hozzájárul a leöntés élményszerűségéhez, valamint a kanna széleskörű használhatóságához is.

A szűrő minőségének vizsgálata során a funkcionalitás és az esztétika játszik elsődleges szerepet. A kanna anatómia cikksorozat hatodik részében ezért e kritériumok mentén elemzem a jó szűrő ismérveit, a releváns részeknél megosztva saját tapasztalataimat is.

A szűrő kialakulása és alakfejlődése – egytől százig

A beépített szűrő fiatal alkotórésznek számít a yixing kanna ötszáz éves kultúrtörténetében. A források eltérően datálják az első többlyukú változatok megjelenését. Egyesek a császárkor késői szakszára – végére, mások a köztársaság kori Kínai korai évtizedeire teszik mindezt. A Flyingbird Teaház egyik szakkönyvének tanúsága szerint a yixing mesterek az 1930-as években már biztosan ismerték, és készítettek is szűrővel ellátott agyagkannát. A kannák többsége ennek ellenére, egészen az 1970-80-as évekig, beépített szűrő nélkül, leöntő nyílással készült.

A leöntő nyílással rendelkező kanna esetében a levelek szűrését a kanna falán, annak formájától, stílusától függően kialakított kör, vagy négyzet alakú nyílás, valamint a leöntés technikája biztosítja. Az ilyen típusú kanna kezelése nagy gyakorlattal sem egyszerű. A levelek könnyen és gyakran eltorlaszolhatják a leöntő nyílást, illetve a nyakat. Ezen felül a tealevelek kannatestben maradását biztosítani hivatott enyhe döntés a lehetőségekhez képest lassabb leöntést tesz lehetővé.

Egy “egylyukú” azaz leöntő nyílással rendelkező, és egy korai, szűrővel ellátott kanna. A bemutatott, öt szűrőlyukkal rendelkező példány ritkának számít, mivel a szűrők már ekkor is  jellemzően 7, illetve 9 lyukkal készültek. A furatok megjelenésére ekkor még nem fordítottak akkora figyelmet, mint napjainkban.

Az első többlyukú szűrőket a yixing mesterek épp az akadálymentes leöntés biztosítása érdekében alkották meg. Később, a gyakorlati tapasztalatok alapján, a szűrőlyukak számának növelésével, illetve teatípustól és kannamérettől függően, a furatok méretének módosításával tették egyre hatékonyabbá annak működését. A szűrő fejlődése fokozatosan növelte a leöntés élményszerűségét, kifejezetten a kisebb levéllel szedett, illetve rügyes teák elkészítését. 

A tradicionális hét és kilenclyukú, illetve a gyakori 14 lyukú sík szűrőtípus. A képek jól szemléltetik a lyukak szabályosságára, éleik letörésére és az alakzatok arányosságára fordított figyelmet.

Az 1990-es évekre, a függetlenedő kannakészítő mesterek újításainak és kísérleteinek eredményeként kialakultak a fő szűrőtípusok. A szűrő kialakításának szépsége, arányossága, pontossága ekkora már a kanna esztétikai értékének egyik fokmérője lett. Szokássá vált a szűrőfuratok profilozása és az elrendezésben a szabályos, egyenlő sor és lyuktávolságot mutató alakzatok kialakítása. A Táj tó partján mindenesetre hagyománytiszteletből a mai napig készítenek tradicionális stílusú, leöntő nyílással rendelkező kannákat is.

Szűrő típusok és jellemzőik – válasszunk a célnak megfelelőt

A szűrőknek számos típusvariánsa létezik. Formájuk szerint vannak sík, domború és gömb alakú szűrők, a furatok elrendezése pedig körkörösen, négyzet alakban, vagy sokszög alakban is lehetséges. A szűrőfuratok mérete lehet szűkebb, vagy tágabb. Ezek a jellemzők mind hatással vannak a teakészítés folyamatára és eredményére.

Szűrőtípusok forma szerinti csoportosítása

Általánosságban elmondható, hogy minél több és nagyobb furat található a kanna falában, annál gyorsabb lehet a kanna. A jó szűrő ismérve, hogy a kannatípusnak és a teatípusnak megfelelő. Nézzünk bele a kannába, és ha a teatípus megköveteli a jól kontrollált, gyors leöntést, válasszunk tágabb és több furattal rendelkező, nagyobb felületű szűrőt.

Sík szűrők

Sík szűrőnek nevezzük azokat a típusokat, amelyeknél a szűrőfuratok a kannafalban, annak síkjában helyezkednek el

A furatok maximális száma a kanna adottságaitól, a nyak méretétől és a furat nagyságától függ. Bár a szűrők jelentős többsége hét, kilenc, vagy 14 lyukú, gyűjteményemben, illetve a Flyingbird Teaházban megtalálható kannák között van 8, 10, 12, 16, 19, és 23 szűrőfurattal ellátott változat is

Egy 16 és egy 23 furattal ellátott sík szűrő a Teaház kannái közül.

A szűrőfurat mérete esetében a kérdés már összetettebb. Tapasztalataim szerint a kislevelű, különösen a rügyes teatípusokhoz érdemes kisebb átmérőjű szűrőlyukkal ellátott kannát választani, mert a nagyobb szűrőlyukakat az ilyen levelek eltömíthetik. A vizsgált, 145-455 ml űrméretű, sík szűrővel ellátott kannák szűrőfurata általában 2 és 3 mm átmérőjű, amelyek közül bizony néha még a kisebb lyukú is eltömődik olykor.

A sík szűrők előnye, hogy nem foglalnak helyet, a kanna belső méretét nem csökkentik. Hátrányuk, hogy a keskeny nyaktípusok (ágyúcső, madárcsőr) esetén nem biztos, hogy mögöttük a kannafalon a kívánt gyorsasághoz elegendő számú szűrőfurat kialakítható. Egy további mérlegelési szempont, hogy a megduzzadt, vagy összepréselődő tealevelek összeállva elfedhetik a szűrőnyílást. Ez a kisméterű, sík szűrővel ellátott kannák esetében fordulhat elő a leggyakrabban.

Domború és gömbszűrők

Domború szűrőnek nevezzük azt a típust, amelyiknél a kanna falának benyomásával, vagy a kanna falán elhelyezett agyag lappal domború felületű szűrőt képeznek ki. Gömbszűrőnek hívjuk, ha az ívelt agyaglap olyannyira kiemelkedő, hogy a szűrő kerekded, gömbszerű testet formáz.

Mindkét szűrőtípus célja, hogy az egy síkszűrőnyi felületen elhelyezhető lyukak számát növelje. Lyuk és szűrőmérettől függően a furatok száma akár a többszöröse is lehet a hagyományos hét, illetve kilenc lyuknak. Gyűjteményemben jelenleg egy domború és egy gömbszűrős kanna található. A domború esetében egy hétlyukú síkszűrőnek megfelelő területen 20, míg a gömb esetében egy 14-16 lyukú síkszűrőnyi területen 64 szűrőfurat található. Természetesen utóbbit a szűrő méretének növelésével, valamint a furat átmérőjének jelentős csökkentésével érte el a kannakészítő mester.

A domború 20, a gömbszűrő 64 furattal rendelkezik. A képen jól megfigyelhető, hogy a szűrőfuratok mérete között nagy eltérés lehet.

A domború szűrőtípusok egyik előnye, hogy a nyak és a csőr megfelelő kialakítása esetén rendkívül gyors, akár a hasonló méretű gaiwanok gyorsaságával vetekedő kannát tudnak létrehozni (a hei ni kannából 7 mp alatt tölthető le annak 140 ml-es tartalma). A másik, hogy a kanna leöntési sebességének megtartása mellett szinte felére csökkenthető a sík szűrők legkisebb furatmérete. A fent bemutatott 64 lyukas gömbszűrő furatának átmérője ~1 mm.  

A gömbszűrő a kanna belső terébe benyúlik. Ezt a típust ezért jellemzően az öblösen kiszélesedő kannatestek, illetve középre-alulra helyezett nyak esetében alkalmazzák a mesterek. A magasan pozícionált nyakak esetében, ahol a leöntő nyílás a kanna szájához közel helyezkedik el, helyesen domború szűrőt alakítanak ki, hogy az a szájnyílást ne csökkentse. 

A gömbszűrő illesztése akkor a leginkább megfelelő, ha pereme vékony, vastagsága nem haladja meg a 2 millimétert. Az ennél vastagabb illesztési perem ugyanis nehezíti a legértékesebb, legsűrűbb esszenciális főzet leöntését. A visszamaradt pár korty ugyanis csak akkor bukik át a gömbszűrő magasra hagyott peremén, ha azt meredek szögben döntjük előre. Előfordulhat, hogy ehhez leöntés közben akár fogást is kell váltanunk.  

Magas peremű szűrőlap bal oldalon. A peremszalagon sorközben elhelyezett további furatokkal lehetett volna a szűrő tulajdonságait javítani, vagy alacsonyabban kezdeni a furatolást, ahogy azt a jobboldali példa is szemlélteti.

Szűrőfuratok kiosztása  – lehetőség szerint legyen gazdaságos

A kannakészítő mester céljai szerint a kannafalon tetszőleges számú szűrőfuratot helyezhet el. A gyakorlott teázónak is számító, illetve tapasztaltabb kannakészítő mesterek rendszerint optimalizálnak. Nagyobb méretű, 250 ml feletti kannák esetében ezért lehetőség szerint mindig a legtöbb furatot helyezik el a nyak mögött

Tapasztalataim is a gazdaságosság szükségességét támasztják alá a 200 ml feletti mérettípusban. A több szűrőfurat nagymértékben növeli a használhatóságot azáltal, hogy gyorsabb leöntést tesz lehetővé, tehát a kanna és a teatípus párosítása során többféle teatípusból is válogathatunk. Emellett, a gyorsaságból adódóan a súlyosabb kannát kevesebb ideig kell tartanunk. Természetesen itt is vannak kivételek. A tűzhelyre tehető nagyobb méretű, általában 450-500 ml feletti kannák között találhatunk jó pár lassabb leöntésű típust. E példányoknak köszönhetően hosszan élvezhetjük a kecses vízsugár látványát. 

A magas körte formájú kanna készítőjéről tudjuk, hogy gyakorlott teás, ezen felül pekingi teaházak beszállítója. Látható, hogy hattyúnyakú kannája falában, kis felületen kilenc szűrőfuratot is elhelyezett. A kört alkotó furatok a rendelkezésre álló kis terület minden részét kihasználják. A 280 ml-es kanna így 15 mp alatt önthető le! A hatszögletű kanna készítője egyedi formáiról és saját feldolgozású agyagáról ismert. Látható, hogy az alapanyag szép a forma és a kialakítás tetszetős. Szűrőfuratból azonban akár még egy sor is elfért volna. A nyak ezért adottságai ellenére (vastagabb és kiszélesedő) lassabban, 16 mp alatt tölti le 220 ml-es tartalmát.

Egy speciális szerepfelfogás – sebességváltó a kannában

A yixing kanna alkotórészei ideális esetben olyan egységes rendszert alkotnak, melyben – az alkotói szándék szerint – vagy a funkció, vagy a esztétikai szépség a meghatározó. Ritkán, de előfordulhat, hogy a művészeti stílus olykor elég szigorú kereti és a kanna formájához, anyagához, leginkább illő teatípus elkészítésének kívánalmai nincsenek teljesen összhangban. A kanna formájához illő széles rövid nyak például túl gyors, vagy épp fordítva, egy hosszabb többívű nyak lassabb, mint ideális lenne. Nos, ilyen esetben a megfelelően kialakított szűrő, mintegy sebességváltóként is funkcionálhat. Szükség szerint mérsékelheti, vagy épp fokozhatja a nyakba beömlő folyadék, így a leöntés sebességét

Élményekben gazdag teázást mindenkinek!