Yixing kanna anatómia V. – nyak és csőr

Mennyei zuhatag

A teaszertartás egyik meghatározó mozzanata a kanna leöntése. Nem csupán abból adódóan, hogy jelzi számunkra a levél átlényegülése a csúcspontjára ért, a főzet készen áll, de abból adódóan is, hogy a leöntés és annak esztétikája maga is élményszámba megy. A már-már transzcendens pillanat élményszerűségéhez nagymértékben hozzájárul, ha a kanna megfelelően és szépen tölt. A megfelelőség abban rejlik, hogy a leöntés a teatípus kívánalmai szerint lassú, vagy épp gyors. A szépség mibenléte pedig abban áll, hogy a kanna sugara konzisztens, szépen ívelt, szabályos hengeres formájú, amely lendületesen és töretlenül érkezik a kiöntőbe, vagy épp a csészébe.

A nyak és a csőr kérdéskörét a Flyingbird Teahouse „Ami a csövön kifér, avagy a tea folyása” című cikkében több tekintetben alaposan körüljárta, ezért a kanna anatómia cikksorozat ötödik részében az eddig nem tárgyalt szempontok vizsgálatára kerül sor.

Hattyúnyak, madárcsőr, ágyúcső – egyáltalán nem mindegy, hogy gyors vagy lassú a leöntés

A főzet elkészítésének utolsó lépése a leöntés. A folyamat hossza befolyásolja a főzet minőségi jellemzőit, így a teamesterek a leöntés hosszát (ahogy a kanna feltöltésének idejét is) belekalkulálják a forrázás időtartamába. A teaművészet egyes filozófiai megközelítésben az öt elemhez tartozó tea típusokhoz különféle leöntési módokat társítanak a víz mozgásának öt alaptípusa szerint (hosszan áramló, lassú folyású, örvénylő, lezúduló, égből aláhulló).

Megfigyeléseim és tapasztalataim szerint az érzékeny zöldeket, illatanyagban és magas aromákban gazdag sütött oolongokat, rügyes vöröseket gyors kannában, míg a préselt fehéreket, sheng puereket, gömb oolongokat, leveles vörös teákat lassabb leöntésű kannákban érdemes elkészíteni. A posztfermentált teákat ízlés szerint bármelyik típusban készíthetünk. Hüvelykujj szabályként elmondhatjuk, hogy minél gyorsabb leöntésű a kanna, annál több tea típusra használható.

A nyakon átfolyó folyadék áramlási sebességét, ezáltal a leöntés hosszát a kanna űrmérete, illetve a szűrő és a fedélgomb furatának kialakítása mellett a kanna nyakának és csőrének formája, keresztmetszete és hossza, valamint a nyak kanna falhoz való illesztésének módja befolyásolja. Az „Agyagvariációk zöld teára” c. cikkemben kialakított kategóriákat használva a 10 mp alatti leöntés gyorsnak, a 10-15 mp közötti közepes hosszúságúnak, az afeletti lassúnak számít a kannák világában.

Forma és hossz szerint az egyenes vonalú, rövid kannanyak (pl.: ágyúcső, vagy xi shi típus) eredményezi a leggyorsabb leöntést, míg az erősen hajlított, vagy több ívű, hosszú nyak (pl.: hattyú, vagy madárfej típus) esetben lassabb leöntéssel számolhatunk. A keresztmetszetet tekintve a széles, párhuzamos kannanyak gyorsabb, míg a keskeny, vagy erősen beszűkülő kialakítású lassabb.

Egy lassabb és egy gyorsabb kanna. A nyak formájából, pozíciójából, illesztéséből, hosszából, íveltségéből és keresztmetszetéből nagy biztonsággal megítélhető a kanna gyorsasága. Mindenképpen nézzük meg a szűrőt is…

A nyak illesztését vizsgálva sík szűrő esetén a szoknya szerűen kiszélesedő nyak bizonyulhat gyorsabbnak, mivel mögötte nagyobb számú szűrőfurat helyezhető el a kanna falban. Amennyiben a nyak garat része nem kiszélesedő, gömb szűrő esetén lesz gyors a leöntés, de ezzel bővebben a tea agyagparavánja c. részben foglalkozunk majd. Tehát a nyakforma és a szűrő kialakításából kis gyakorlattal leöntés nélkül is következtethetünk a kanna sebességére. Ez akkor lehet hasznos, ha épp nincs lehetőség a kanna kipróbálására.

Egy szoknya szerűen kiszélesedő és egy nem kiszélesedő illesztésű nyak.

Ezüst telihold – nincs szebb a szabályos, kör keresztmetszetű sugárnál

A teaművészet esztétikai rendszerében a konzisztens és szabályos hengeres keresztmetszetű vízsugár számít etalonnak. Az ideálképbe illeszkedő sugár létrehozásában a kanna csőr formája, profilja és kiképzése játssza a főszerepet. Szép, szabályos, vagy közel szabályos, hengeres sugarat csak hasonlóan szabályos, kör keresztmetszetű csőrforma tud létrehozni. A szélesebb, elliptikus nyílású csőr sugara tetszetős, a mandulaszerű, vagy szögletes nyílásúaké azonban ritkán szabályos. A sugár konzisztenciája attól függ, hogy a csőrnyílás egyenletesen ívelt-e. Amennyiben bármilyen ívtörés, szöglet, vagy egyenetlenség található a csőrön, vagy a nyílás közelében a vízsugár deformálódik.

Akár egy apró ívtörés is befolyásolhatja a sugár szabályosságát

A fogót és fedelet tárgyaló cikkből tudjuk, hogy a kanna egyes esetekben könnyeit hullathatja. Ez a jelenség a csőr kiképzésével összefüggésben is tapasztalható. Egyes kannák szépségfoltja, hogy a vízszintes profilú vastag csőr a kiváló vízsugarat mintegy megvámolja, s így arról leöntés közben könnyek válnak ki, amelyek a nyakon folynak le.

Két shui ping nyak (azaz egyenes vonalú, beszűkülő és vízszintes nyílássíkkal rendelkező) falvastagsága közötti különbség szembetűnő. A zi ni-t profánul csak vámszedőnek szoktam nevezni.

Az ég alatti – a nyak pozíciója és orientációja a sugár ívét és lendületét is meghatározza

A yixing kanna nyaka mindig az ég felé tör. A csőr közepéből indított képzeletbeli egyenes általában 45 fokos szöget zár be a kannatesttel. Ezzel szembe a csőr orientációja és nyílásának síkja rendkívül sokféle. Egyaránt lehet vízszintes, az ég felé tekintő, srégen felfelé kémlelő, illetve egyenesen előre néző is. A sugár íveltségét a csőr orientációja, az ív hosszát a lendület és a nyak pozíció befolyásolja. A sugár íve a meredeken felfelé tekintő csőrnyílású kannáknál lesz a legmagasabb, a horizontálisan tájolt csőrű kannáknál pedig enyhén ívelt, lefelé törő. Nyakformára lefordítva a shui ping típusú és a hattyúnyak esetében magas, az ágyú nyakak esetében közepesen ívelt, míg a lefelé bólintó madárcsőr, madárfej nyakak esetében enyhén ívelt sugarat kapunk.

Az sugár íve akkor lesz a legszebb és leghosszabb, amennyiben a nyakban az áramlási sebesség megfelelő, tehát a sugár lendülete dinamikus. Megfigyeléseim szerint ezt a kanna testén a lejjebb, középtájt, vagy ahhoz közel eső felső, vagy alsó falszakaszon elhelyezett nyak eredményezi. Ezt locsolókanna effektusnak is szoktam nevezni. Lényegében arról van szó, hogy az így pozícionált nyakon a kanna döntéséből adódó erőhatás, valamint a feletette elhelyezkedő vízréteg nyomása préseli ki a vizet. A lendületet a jól kialakított szűrő nem töri meg. Ilyenkor a kanna csőr szinte kidobja a vízsugarat. A kannatest felső szakaszán kialakított nyak is lehet lendületes amennyiben formája egyenes vonalú, beszűkülő, a csőr meredeken az ég felé néz, a nyak illesztése szoknyás, lejjebb nyúlik a kanna falon, melyen a kellő számú szűrőfurat, vagy gömbszűrő található. 

A nyak pozíciója is befolyásolja a sugár lendületét. Minél alacsonyabban helyezkedik el a nyak, annál nagyobb a rá ható emelőerő, felfelé ível nyak esetében annál magasabb a sugár íve is.

Hosszú daru – a rövid dinamikusabb, a hosszú pontosabb

A kanna nyak hossza a kanna pontosságát is befolyásolja. Minél hosszabb és minél inkább beszűkülő a kanna nyaka, annál pontosabb. Hosszú, vékony nyakú, vagy beszűkülő hattyúnyakú, kisméretű kannákat használnak például a kantoni Chao Shan területen, a gan pao stílusú teázás során, mivel a teát közvetlenül kisméretű csészékbe szervírozzák. Ehhez pontosságra van szükség, melyet az említett típus biztosít. Rövid nyakú, dinamikus leöntésű kannával szélesebb szájú kiöntőbe könnyebben tölthetünk. Amennyiben ilyen kannát szeretnénk használni arra, hogy közvetlenül csészékbe töltsük a főzetet, válasszuk olyan típust, melyen a fogantyú furatának nyílása felül helyezkedik el, így annak használatával a sugarat megszelídíthetjük.

A puskaport szárazon a kanna nyakát pedig tisztán kell tartani

Előrebocsátom, hogy természetesen akkor járunk el körültekintően, ha kannánkat gondosan ápoljuk, és minden részét tisztán tartjuk. Erről az “Így neveld a kannádat” cikkben olvashattok. Minden alkotórész közül azonban a nyak (és a szűrő) tisztán tartására kell a legnagyobb figyelmet fordítani. Egyfelől, mivel sok rejtett, nehezen tisztítható felülettel rendelkezik. Másfelől, mivel a kellő gyorsaságú, egyenletes, szép ívű vízsugár csakis akadálymentes leöntéssel jöhet létre. 

A nyak és a szűrőfuratok, illetve olykor a fedél szellőző furatának eltömődését nem csupán a töredékes levelek okozhatják. A nyakban, különösen a szoknya szerűen kiszélesedő típusokban, a készítés során visszamaradhat agyagtörmelék. Az égetés során az agyag zsugorodásának következtében az illesztésekből további darabok válhatnak le, az agyag felületéből apró szemcsék fordulhatnak ki. Mindezek mellett a kemence égésterében szálló finom por, az égetés melléktermékeként megjelenő egyéb részecskék mind-mind lerakódhatnak a finom hajlatokban, de beszorulhatnak akár a furatokba is. Ilyen módon meglepő mennyiségű törmelék halmozódhat fel. Én találkoztam már ujjbegynyi mennyiségű törmelékkel a nyakban, és a szellőző furatba ékelődött agyag szilánkkal is. 

A töremlék nem feltétlenül mosódik ki a kiforrázás során, vagy használat közben. A nyakat ezért első használat előtt alaposan tisztítsuk ki. Ellenfényben ellenőrizzünk nem látható-e eltömődés. Jómagam külön e célra készített szerszámokat használok a nem kívánt sérülések megelőzése érdekében. Ezeket az eszközöket otthon magunk is könnyű szerrel elkészíthetjük. Meglátjátok, jó hasznát fogjátok venni!

A nyak (és szűrő) tisztításának céljára a kanna szurkáló ár mellett különböző vastagságú, illetve lapos és hengeres bambusz pálcákat, valamint egy átalakított tűt használok.

Élményekben gazdag teázást mindenkinek!